Dự án Chiếu sáng thông minh

19/01/2015
Hệ thống chiếu sáng thông minh trên địa bàn Cần Thơ
Sản phẩm của Vilight đã triển khai trên địa bàn Tỉnh Cần Thơ từ năm 2015,hoạt động ổn định tới nay. Các dự án gồm : Lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh Quốc lộ 91B, đoạn đi qua tỉnh Cần Thơ ; Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng thông minh tại huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ
14/02/2015
Trung tâm điều khiển chiếu sáng Tp. Cam Ranh
Trung tâm điều khiển chiếu sáng Cam Ranh được xây dựng năm 2015, kết nối các tủ điều khiển và 294 bộ đèn về Trung tâm điều khiển. Từ Trung tâm, có thể giám sát, điều khiển hoạt động tới từng bộ đèn đã kết nối về Trung tâm. Sử dụng phần mềm điều khiển chiếu sáng Smartware V1 để vận hành.
17/02/2015
Hệ thống chiếu sáng thông minh Phố đi bộ Nguyễn Huệ
Công ty TNHH Vilight cung cấp thiết bị điều khiển, giám sát từng bộ đèn và phần mềm giám sát, điều khiển, vận hành hệ thống chiếu sáng thông minh (phần mềm Smartware). Toàn bộ hệ thống sau khi lắp đặt, có thể giám sát hoạt động (tình trạng sáng, tắt, tiết giảm), điều khiển tiết giảm theo lịch cài đặt. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng còn kết hợp điều khiển với hệ thống nhạc nước.
17/02/2016
Trung tâm điều khiển chiếu sáng Tp. Hội An
Năm 2016, Thành phố Hội An đưa vào lắp đặt và vận hành trung tâm điều khiển chiếu sáng thông minh. Hệ thống sử dụng đường truyền 3G để kết nối các tủ điều khiển về trung tâm. Từ tủ điều khiển, các tủ kết nối tới từng bộ điều khiển đèn thông qua sóng vô tuyến RF868 Mhz, cấu trúc mạng MESH - NETWORK. Tại trung tâm điều khiển, cài đặt và sử dụng phần mềm Smartware Version 2
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese