Các hạng mục Hoàng Thành – Huế

Vilight thực hiện thiết kế ý tưởng cho các hạng mục chiếu sáng Hoàng Thành - Huế, chi tiết gồm có :
- Bờ tường thành bao bọc hoàng thành
- Cổng Hòa Bình
- Cổng Chương Đức
- Hồ Kim Thủy
Video hiệu ứng chiếu sáng xung quanh hoàng thành

Video hiệu ứng chiếu sáng Cổng Chương Đức :
viVietnamese