Cung cấp các phần mềm chuyên dụng

I. Phần mềm điều khiển chiếu sáng thông minh

Phần mềm điều khiển chiếu sáng thông minh do Vilight sản xuất có các tính năng :
1. Bản đồ & Hiển thị :
 • Hiển thị dữ liệu trên bản đồ nền GIS, sử dụng googlemaps hoặc bản đồ conver từ file CAD
 • Các đối tượng chiếu sáng được hiển thị trực quan trên bản đồ theo tọa độ thực tế
 • Trạng thái hoạt động của các đối tượng (tủ điều khiển, đèn chiếu sáng) được hiển thị và cập nhật theo thời gian thực
 • Hiển thị các đối tượng theo dạng cây thư mục (bên cạnh hiển thị trực tiếp trên bản đồ nền)
 • Hiển thị các thông tin cảnh báo sự cố khi hệ thống xảy ra sự cố
2. Giám sát & điều khiển :
 • Điều khiển từng đối tượng riêng lẻ hoặc nhóm các đối tượng (được nhóm theo nhu cầu sử dụng hoặc theo địa bàn)
 • Điều khiển tức thời từng đối tượng hoặc nhóm các đối tượng
 • Cài đặt lịch hoạt động cho từng nhóm đối tượng theo lịch
 • Tự đồng bộ thời gian thực khi có sai lệch thời gian thực
 • Giám sát sự cố xảy ra trên hệ thống, cảnh báo khi xảy ra sự cố
3. Các tính năng khác
 • Phần mềm còn có các tính năng chi tiết khác...
 • Có thể phát triển thêm các tính năng mới theo yêu cầu của Quý khách hàng
4. Nền tảng hoạt động
Phần mềm có các phiên bản khác nhau, hoạt động trên các hệ điều hành Windows, Android, IOS. Do đó, có thể điều hành hệ thống chiếu sáng trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau :

II. Phần mềm số hóa, quản lý dữ liệu hạ tầng :

1. Phần mềm số hóa, quản lý dữ liệu chiếu sáng
2. Phần mềm số hóa, quản lý dữ liệu cây xanh
3. Phần mềm số hóa, quản lý dữ liệu biển báo giao thông
viVietnamese
en_USEnglish viVietnamese