Giải thưởng CNTT – TT

Tại lễ trao giải, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết giải thưởng có ý nghĩa thiết thực, để kịp thời vinh danh ghi nhận các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tiêu biểu đạt giải thưởng và các đóng góp cho sự nghiệp phát triển công nghệ thông của các đơn vị, cá nhân trên địa bàn TP.HCM.

Vilight được vinh danh là đơn vị có sản phẩm phần cứng tiêu biểu của Thành phố, với sản phẩm Trung tâm điều khiển chiếu sáng thông minh. Sản phẩm của Vilight đã được triển khai ứng dụng trong nhiều địa phương trên khắp cả nước từ năm 2016 đến nay.
Ông Trần Quang Nguyên (góc phải), Tổng Giám Đốc Vilight đại diện đơn vị nhận bằng khen từ UBND Thành phố
viVietnamese