Trung tâm điều khiển chiếu sáng đã triển khai

01. TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

- Cung cấp thiết bị điều khiển & phần mềm điều khiển hệ thống chiếu sáng phố đi bộ Nguyễn Huệ

- Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng Khu Công nghệ Cao Tp.HCM

- Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng Thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

- Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng Thành phố Hội An, Quảng Nam
02. CUNG CẤP TỦ ĐIỀU KHIỂN GPRS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
03. CUNG CẤP, LẮP ĐẶT TỦ GPRS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁI RĂNG - CẦN THƠ
Facebook