Thị xã Sông Cầu

Thông tin dự án :
- Năm lắp đặt : 2021
- Vị trí : Các tuyến đường trên thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên


Hệ thống chiếu sáng được số hóa dữ liệu, quản lý dữ liệu chiếu sáng bằng công cụ phần mềm hiện đại. Phần mềm Smartware do Vilight sản xuất, cung cấp lắp đặt cho địa phương để số hóa dữ liệu, quản lý, vận hành, điều hành hệ thống chiếu sáng từ xa.

viVietnamese