15 Tháng Một, 2022

Chiếu sáng trong Đô thị thông minh

Hiện nay, TP. Pleiku đang triển khai 8/10 nhiệm vụ của Đề án xây dựng đô thị thông minh : nhiệm vụ xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh; phát triển hệ thống phản ánh hiện trường; xây dựng hệ thống wifi công cộng trên địa bàn thành phố; xây dựng hệ thống giám sát, quản lý giao thông thông minh; phát triển chiếu sáng đô thị thông minh; nâng cấp mở rộng mạng diện rộng trong phạm vi thành phố; ứng dụng công nghệ thông tin trong quy hoạch phát triển hạ tầng thành phố; xây dựng hệ thống thu gom rác thải thông minh.
12 Tháng Một, 2022

Chiếu Sáng Thông Minh AquaCity Đồng Nai

Sản phẩm Chiếu sáng Thông Minh Vilight được Chủ đầu tư lựa chọn để sử dụng cho Khu Đô Thị Sinh Thái Thông Minh Aqua City Biên Hòa, Đồng Nai. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng được giám sát, vận hành, điều hành tư xa, mang lại các tính năng thông minh cho Khu Đô Thị hiện đại bậc nhất phía Nam.
viVietnamese