Chiếu sáng thông minh Tp. Quy Nhơn

Hệ thống chiếu sáng thông minh Thành phố Quy Nhơn sử dụng tủ điều khiển chiếu sáng thông minh do Vilight cung cấp, xây dựng Trung tâm điều khiển với màn hình lớn, hiện đại, để giám sát, vận hành toàn bộ hệ thống chiếu sáng từ Trung tâm Điều Khiển, theo tiêu chuẩn của Đô thị Thông minh 4.0. Hệ thống chiếu sáng được nâng cao chất lượng vận hành, tăng cường khả năng giám sát, vận hành.