Bộ điều khiển DMX (DMX Controller), hiển thị hiệu ứng Video 3D với LED Pixel :


Hiển thị tất cả 8 kết quả


Bộ điều khiển DMX Master (DMX Main, DMX Major) :

- Số lượng thiết bị điều khiển lớn. Có thể quản lý, điều khiển tới 150.000 điểm đèn.

- Thẻ nhớ SDCard lên tới 32GB, có thể cài đặt tới 255 files chương trình.

- Kết nối bằng Ethernet hoặc UDP với khoảng cách truyền tải lên tới 100m.

- Có thể kết nối điều khiển tới 700 thiết bị DMX phụ (DMX Sub)

- Điều khiển các đèn RGB thông thường hoặc các đèn LED Pixel để hiển thị các hiệu ứng ánh sáng sinh động, các hiệu ứng Video 3D, hình ảnh có độ phân giải cao.

- Hỗ trợ nhiều dòng Chip thông dụng như :  MBI6020,MBI6021, MBI6024, MBI6030, LPD6803, LPD8806, LPD1886, TM1803, TM1804, TM1829, TM1812, TLS3001, TLS3008, MY9221, MY9231, WS2801, WS2811, SM16716, BS0815, BS0901, BS0902, UCS8903, UCS3903, TI5971, GW6201, GW6202, GW62052 và các dòng LED Pixel mới (Firmware thiết bị điều khiển có thể cập nhật ofline hoặc online).

- Hỗ trợ tối thiểu tần số 120 khung, đảm bảo hiển thị được hình ảnh và video với chất lượng HD, các hiệu ứng video 3D phức tạp.

Bộ điều khiển DMX Sub :

- Hỗ trợ giao thức  USITT DMX512/1990 Universal Protocol and expandDMX512 Protocol. - 8 ngõ output, mỗi ngõ điều khiển được 512 kênh. - Sử dụng trong hệ thống có bộ điều khiển DMX Major.

Bộ điều khiển Standalone :

- Thích hợp với ứng dụng đơn giản, ít thiết bị để tiết kiệm chi phí.