Bộ đo dòng rò

 • giám sát và phát hiện kịp thời sự cố dòng rò.
 • Ghi nhận thời điểm xuất hiện dòng rò.
 • Giá trị dòng rò tại từng thời điểm.
 • Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ thiết bị.
 • Và truyền về trung tâm.

Bộ đo dòng rò

Thiết bị đo dòng rò

 • Bộ đo dòng rò được sử dụng để đo đạc giá trị dòng rò xuất hiện trên thiết bị đầu cuối của tủ điều khiển.
 • Giá trị đo đạc được truyền về bộ điều khiển trung tâm Icenter thông qua cổng RS485
 • Bộ điều khiển trung tâm Icenter sẽ truyền giá trị dòng rò về trung tâm điều khiển theo thời gian thưc.
 • Phần mềm cảnh báo người quản lý khi giá trị dòng rò vượt ngưỡng cảnh báo.
 • Tâm đo : 0 – 500 mA (và có thể mở rộng theo yêu cầu của khách hàng)
 • Sai số đo < 1%

Module đo dòng rò, bộ đo dòng rò Vilight, đo và truyền dữ liệu trực tuyến giá trị dòng rò về trung tâm

Sơ đồ nguyên lý lắp đặt thiết bị trong tủ điều khiển chiếu sáng thông minh

Bộ đo dòng rò được thiết kế với mục đích :

 • giám sát và phát hiện kịp thời sự cố dòng rò.
 • Ghi nhận thời điểm xuất hiện dòng rò.
 • Giá trị dòng rò tại từng thời điểm.
 • Dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ thiết bị.
 • Và truyền về trung tâm.

Thông tin bổ sung