Bộ đo dòng rò

  Thiết bị đo dòng rò được sử dụng để đo đạc giá trị dòng rò xuất hiện trên thiết bị đầu cuối của tủ điều khiển. Giá trị đo đạc được truyền về bộ điều khiển trung tâm Icenter thông qua cổng RS485 Bộ điều khiển trung tâm Icenter […]

Thiết bị đo dòng rò

 

  • Thiết bị đo dòng rò được sử dụng để đo đạc giá trị dòng rò xuất hiện trên thiết bị đầu cuối của tủ điều khiển.
  • Giá trị đo đạc được truyền về bộ điều khiển trung tâm Icenter thông qua cổng RS485
  • Bộ điều khiển trung tâm Icenter sẽ truyền giá trị dòng rò về trung tâm điều khiển theo thời gian thưc.
  • Phần mềm cảnh báo người quản lý khi giá trị dòng rò vượt ngưỡng cảnh báo.
  • Tâm đo : 0 – 500 mA (và có thể mở rộng theo yêu cầu của khách hàng)
  • Sai số đo < 1%

Bộ đo dòng rò. Thiết bị đo dòng rò. Thiết bị đo dòng bị rò. 

 

Specifications

viVietnamese