Hệ thống chiếu sáng Tp.HCM

- Vilight đã triển khai cung cấp, lắp đặt các sản phẩm chiếu sáng thông minh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 đến nay
- Tổng số lượng tủ đã triển khai : gần 1.000 tủ điều khiển
- Hệ thống tủ điều khiển sử dụng đường truyền không dây, được kết nối, giám sát và vận hành bằng phần mềm Smartware

Hình ảnh tiêu biểu các tủ điều khiển đã lắp đặt :

Phần mềm điều khiển chiếu sáng Smartware do Vilight nghiên cứu, phát triển. Hệ thống hoạt động trên nhiều nền tảng, sử dụng các bản đồ tích hợp, thích hợp cho việc điều khiển, giám sát hệ thống chiếu sáng, cũng như tích hợp quản lý dữ liệu của các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác như cây xanh đô thị, tưới tiêu, bảng thông tin giao thông....

Với kinh nghiệm, năng lực và kết quả hoạt động, Vilight vinh dự được Uỷ ban nhân dân Thành phố HCM khen tặng là đơn vị có sản phẩm phần cứng tiêu biểu của Thành phố năm 2019.
Phóng sự do Đài truyền hình Thành phố (HTV) thực hiện về công ty Vilight :
viVietnamese